КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ГЕОНАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

  • Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2019/20. годину [pdf]
  • Пријавни лист (пријавни лист се може преузети и на Факултету приликом пријављивања)
  • Општи услови конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2019/2020. годину [pdf]