Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/21. godinu

  • Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu [pdf]
  • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
  • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu [pdf]