KONKURS ZADUŽBINE ANDREJEVIĆ – OBAVEŠTENjE AUTORIMA NAUČNIH I MASTER RADOVA

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo vas da iskoristite priliku da javnosti predstavite svoju naučnu monografiju zasnovanu na odbranjenom doktorskom, magistarskom, specijalističkom ili master radu.

Obaveštenje o konkursu [pdf]

andrejevic jpg