Konkurs Zadužbine Andrejević

Zadužbina Andrejević otvara 39. konkurs za objavljivanje priređenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija i 14. konkurs za objavljivanje priređenih master radova.
Konkursi traju do 30 juna 2015. godine.
Više detalja o konkursu na www.zandrejevic.rs