Konkursi za stipendije u okviru Green-Tech mreže

Konkursi za stipendije u okviru Green-Tech mreže za razmenu otvoreni su do 20. februara 2015. godine.
U ovom konkursnom roku, moguća je razmena na svim nivoima studija.

Više o mogućnostima za stipendiranje studija u okviru ove mreže možete naći na sajtu programa: http://green-tech-wb.uvigo.es