KONKURSI ZA UČESTVOVANjE U EKSPEDICIJAMA RGD-a

RGD u saradnji sa Centrom Ruskog geografskog društva u Srbiji organizuje dva konkursa za učestvovanje srpskih volontera u ekspedicijama RGD-a (obe u Republici Tuvi).

Osnovni uslovi: učesnici plaćaju povratne troškove transporta od mesta prebivališta do Moskve, dok RGD preuzima troškove prevoza od Moskve do mesta održavanja, troškove smeštaja u kampu, kao i obroke.

RGD je spremno da prihvati ne više od pet studenata iz Srbije u svakoj smeni za svaku ekspediciju.
Istovremeno, RGD zadržava pravo da odbije učestvovanje na takmičenju ukoliko volonter ne ispunjava uslove RGD-a.

Kriterijumi za učestvovanje moraju ispunjavati osnovne zahteve RGD-a za kandidate. Na ovim ekspedicijama to čini uzrast, motivacija, profil obrazovanja, vakcinacija protiv encefalitisa (bez nje nikako nije moguće).

1. Ekspedicija „Tunug – dolina careva“, Republika Tuva.
Prijavu i uslove moguće je naći na stranici (na ruskom i engleskom jeziku): https://mk.rgo.ru/en/event/join-archaeological-expedition-valley-kings

2. smena: 1 – 31 jul 2018. godine
3. smena: 1 – 31 avgust 2018. godine
(napomena: učešće u ekspediciji Tunug za inostrane volontere je otvoreno tek od druge smene)

Prijavu je moguće podneti do 15. aprila 2018. godine.

2. Ekspedicija „Sajansko more“, Republika Tuva.
Prijavu i uslove moguće je naći na stranici (na ruskom i engleskom jeziku): https://mk.rgo.ru/en/event/join-expedition-sayan-sea​

Smena: 20 maj – 10 jul 2018. godine

Prijavu je moguće podneti do 22. aprila 2018. godine.