Konkursi Zadužbine Andrejević

Zadužbina Andrejević otvara 38. konkurs za objavljivanje priređenih, magistarskih i specijalističkih radova i naučnih i 13. konkurs za objavljivanje priređenih master radova.

Konkursi traju do 30. decembra 2014. godine.

Konkursni materijal može se preuzeti na sajtu Zadužbine www.zandrejevic.rs