Контакт | Географски факултет
  1. (потребно)
  2. (потребан валидан емаил)
 

cforms contact form by delicious:days

Контакт

ДЕКАНАТ

Студентски трг 3/III, 11000 Београд
Телефон: 011/26 37 421
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ

Студентски трг 3/III, 11000 Београд
Телефон: 011/26 37 421
Фах: 011/21 82 889

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011/33 36 677; и 011/26 36 269
E-mail: students@gef.bg.ac.rs

СЛУЖБА ЗА
ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011/26 38 403