KURS „VEŠTINE UPRAVLjANjA KARIJEROM“

Zahvaljujući uspešnoj saradnji Centra za razvoj karijere i Geografskog fakulteta, studenti ovog fakulteta će tokom aktuelnog semestra imati priliku da pohađaju kurs „Veštine upravljanja karijerom“.

Kurs je namenjen studentima završne godina osnovnih,  master  i doktorskih studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju.

Ovaj fakultativni kurs se sastoji iz 6 jednonedeljnih susreta (predavanja, radionica i simulacija) u trajanju od 2 do 4 sata,  tokom kojih će studenti dobiti odgovore na pitanja:

Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu?

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi dodatne ESPB bodove i upisivanje ove aktivnosti u dodatak diplomi.

Više informacija o kursu, sadržaju, kao i prijavni formular studenti mogu naći ovde: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji je potrebno poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs.  Rok za prijavljivanje je 06. mart 2018. godine.

Početak kursa je 8. marta 2018. godine u 14:00 časova.

vuk-18-FB-1