LED NA DUNAVU: TERENSKI RAD KATEDRE ZA FIZIČKU GEOGRAFIJU

U četvrtak, 12. januara 2017. godine deo članova Katedre za fizičku geografiju izvršio je terenska osmatranja stanja leda na Dunavu na lokaciji Surduka u Batajnici.

Prof. dr Predrag Đurović

1 Clanovi terenske grupe 2 Probijanje kroz siprazje

3 Pogled sa lesnog platoa na Dunav 8 Prekrivena povrsina Dunava ledenim santama 7 Lesni profil na obali Dunava 6 Zavejeni sudruk na Dunavu 5 Ledena sante na Dunavu 4 Clanovi grupe iznad Dunava