LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA I RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA [pdf]

LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA PO AFIRMATIVNOJ MERI [pdf] 

Prijemni ispit održaće se 27. juna 2016. godine sa početkom u 16.00 časova

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 200 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta, Studentski trg 16, i to:

–  Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) - od 1 do 150,

–  Mali hemijski amfiteatar, I sprat – od 151 do 200,

Kandidati sa brojem prijave od 201 do 246 prijemni ispit polažu na Geografskom fakultetu, Studentski trg 3, III sprat, i to:

−  Sala 1 – od 201 do 246

Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš), broj prijave i hemijsku olovku. 

NA PRIJEMNI ISPIT DOĆI JEDAN SAT PRE POČETKA TESTA