LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA I RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA [pdf]

Prigovori na listu primaju se 23. juna od 9:00 do 12:00 časova (korigovana rang lista ističe se do 14:00 časova istog dana).

Prijemni ispit održaće se 26. juna 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 200 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta, Studentski trg 16, i to:

–  Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) - od 1 do 150,

–  Mali hemijski amfiteatar, I sprat - od 151 do 200,

Kandidati sa brojem prijave od 201 do 223 prijemni ispit polažu na Geografskom fakultetu, Studentski trg 3, III sprat, i to:

−  Sala 1 – od 201 do 223.

Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš), broj prijave i hemijsku olovku.

NA PRIJEMNI ISPIT DOĆI JEDAN SAT PRE POČETKA TESTA