LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA I RASPORED POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA [pdf]
 
 
Prijemni ispit održaće se 29. juna 2015. godine sa početkom u 16.00 časova.

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 265 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta, Studentski trg 16, i to:

  • Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – od 1 do 170,
  • Mali hemijski amfiteatar, I sprat – od 171 do 225,
  • Sala za sastanke (Hemijski fakultet) I sprat -  od 226 do 265

 
Kandidati sa brojem prijave od 266 do 356 prijemni ispit polažu na Geografskom fakultetu, Studentski trg 3, III sprat, i to:

  • Sala 1 – od 266 do 315
  • Sala 2 – od 316 do 356

 
Na polaganje prijemnog ispita potrebno je doći jedan sat ranije i poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš), broj prijave i hemijsku olovku.