LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA U PRVOM DODATNOM UPISNOM ROKU

Lista prijavljenih kandidata u prvom dodatnom upisnom roku:

 1. Žarko Đurđulov
 2. Nikola Ćosić
 3. Nemanja Anđelković
 4. Milena Kalušević
 5. Marko Pavlović
 6. Nikola Komatović
 7. Strahinja Pandurević
 8. Dimitrije Đurić
 9. Anja Cvetković
 10. Marijana Sretenović
 11. Tamara Vesović
 12. Mihailo Radeta

Upis kandidata obaviće se 12. jula 2016. godine od 09 do 12 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Za upis kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 • indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • overene fotokopije svedočanstava i diplome (originalna dokumenta na uvid),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Troškovi indeksa i Centra za razvoj karijere iznose 1.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).
Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.
Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata 26.000,00

prilikom upisa

2. druga rata 20.000,00

do 10.12.2016.

3. treća rata 20.000,00

do 10.02.2017.

4. četvrta rata 20.000,00

do 10.04.2017.