Konačna lista prijavljenih kandidata za upis na osnovne akademske studije za školsku 2019/20. godinu

Konačna lista prijavljenih kandidata:[pdf]

Prijemni ispit: 25. jun 2019. godine od 12 do 14 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave i ličnu kartu ili pasoš.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 185 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta u Beogradu , Studentski trg 16, prema sledećem rasporedu:

–  Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – broj prijave od 1 do 140,

–  Mali hemijski amfiteatar, I sprat – broj prijave od 141 do 185

Podsećamo da kandidati koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije iz kalendara takmičenja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu najkasnije jedan sat pre početka testa.