Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis na osnovne akademske studije na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [Rang lista OAS 2020-21 GF]

Prijemni ispit: 02. jul 2020. godine od 12:00 do 14:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 100 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta u Beogradu , Studentski trg 16, prema sledećem rasporedu:

  • Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – broj prijave od 1 do 75,
  • Mali hemijski amfiteatar I sprat – broj prijave od 76 do 100.

Kandidati sa brojem prijave od 101 do 183 prijemni ispit polažu u zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu:

  • Sala 1 – broj prijave od 101 do 145,
  • Sala 2 – broj prijave od 146 do 183.

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.