Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на основне академске студије на Универзитету у Београду – Географском факултету за школску 2020/21. годину

Коначна ранг листа пријављених кандидата: [Ранг листа ОАС 2020-21 ГФ]

Пријемни испит: 02. јул 2020. године од 12:00 до 14:00 часова

Приликом полагања пријемног испита сваки кандидат у обавези је да понесе са собом хемијску оловку, картон пријаве, личну карту или пасош, хигијенску маску.

Распоред полагања пријемног испита:

Кандидати са бројем пријаве од 1 до 100 пријемни испит полажу у згради Хемијског факултета у Београду , Студентски трг 16, према следећем распореду:

  • Велики хемијски амфитеатар (у приземљу) – број пријаве од 1 до 75,
  • Мали хемијски амфитеатар I спрат – број пријаве од 76 до 100.

Кандидати са бројем пријаве од 101 до 183 пријемни испит полажу у згради Географског факултета, Студентски трг 3/III, према следећем распореду:

  • Сала 1 – број пријаве од 101 до 145,
  • Сала 2 – број пријаве од 146 до 183.

Подсећамо да кандидати пријављени на конкурс, са наградама на републичком или међународном такмичењу из Географије, не полажу пријемни испит, већ им се пријемни испит вреднује максималним бројем бодова.

Молимо кандидате да на пријемни испит дођу 30 минута пре почетка теста и да се придржавају препорука здравствених и других надлежних органа у вези са превенцијом ширења болести COVID-19.