MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI UPISNI ROK 2017/2018

Upis kandidata koji su se prijavili u drugom upisnom roku obaviće se 25. oktobra 2017. godine, u periodu od 14:00 do 16:00 časova u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
  • indeks (dobija se na Fakultetu),
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
  • originalna dokumenta,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o uplati školarine.