МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ДРУГИ УПИСНИ РОК

КОНАЧНА ЛИСТА – ДРУГИ УПИСНИ РОК [pdf]

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  • уписни лист (образац се добија на Факултету),
  • индекс (добија на Факултету),
  • две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm,
  • оригинална документа,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • доказ о уплати трошкова уписа у износу од 2.500,00 динара – уплаћује се на рачун факултета 840-1816666-75
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 25.000,00 динара – уплаћује се на рачун факултета 840-1816666-75
  • трошкови осигурања студента у износу од 1.000,00 динара  уплаћују се директно у студентској служби

Упис ће се обавити 24. октобра 2016. године  у 10h  Студентској служби Факултета, Студентски трг бр 16.

ШКОЛАРИНА

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте држављане РС износи 95.000,00 динара, може се уплатити у једнократном износу приликом уписа или у 4 рате (прва, друга и трећа рата школарине износе 25.000,00 динара,  четврта рата износи 20.000,00 динара).
Годишња школарина за стране држављане износи 4.500 евра, у динарској противредности на дан уплате.