MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK

KONAČNA LISTA – DRUGI UPISNI ROK [pdf]

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

  • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
  • indeks (dobija na Fakultetu),
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
  • originalna dokumenta,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
  • troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara  uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Upis će se obaviti 24. oktobra 2016. godine  u 10h  Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16.

ŠKOLARINA

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara, može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).
Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.