Докторске студије – Геонаука

Докторске академске студије – ОДЛУКА o плаћању одбране докторске дисертације

 

Прва година

I семестар

II семестар

Трећа година

V семестар

VI семестар