Master akademske studije: Geografski informacioni sistemi

Obim master akademskih studija Geografski informacioni sistemi iznosi 60 ESPB bodova.

Akademski naziv: Master analitičar za geografske informacione sisteme

Obavezni predmeti: 
Upravljanje GIS projektima, Razvoj geoprostornih baza podataka, GIS analiza i modelovanje, Kartografija i vizuelizacija geoprostornih podataka.

Izborni predmeti: 
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet): Primenjena daljinska detekcija, Prikupljanje i integracija geoprostornih podataka.

Izborni blok 2 (biraju se tri predmeta): Geostatistika, GIS programiranje, GIS analiza fizičko-geografskih pojava i procesa, GIS analiza društveno-geografskih pojava i procesa, GIS analiza u zaštiti geoprostora, GIS analiza u planiranju i uređenju prostora.