Мастер академске студије: Географски информациони системи

Обим мастер академских студија Географски информациони системи износи 60 ЕСПБ бодова.

Академски назив: Мастер аналитичар за географске информационе системе

Обавезни предмети: 
Управљање ГИС пројектима, Развој геопросторних база података, ГИС анализа и моделовање, Картографија и визуелизација геопросторних података.

Изборни предмети: 
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Примењена даљинска детекција, Прикупљање и интеграција геопросторних података.

Изборни блок 2 (бирају се три предмета): Геостатистика, ГИС програмирање, ГИС анализа физичко-географских појава и процеса, ГИС анализа друштвено-географских појава и процеса, ГИС анализа у заштити геопростора, ГИС анализа у планирању и уређењу простора.