Мастер академске студије: Демографија

Обавезни предмети: Демографија у систему наука о становништву, Репродукција и старење становништва и Просторна мобилност становништва.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Етнодемографска питања и проблеми и Демографски аспекти функционалне организације геопростора.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Становништво – фактор регионализације, Политика о становништву и перспективе и Становништво и економски развој.