Master akademske studije: Geografija

Obavezni predmeti: Inovacije u nastavi geografije i Nastavne strategije u izučavanju geografije.

Izborni predmeti:
Izborni blok 1 (biraju se dva predmeta): Metodologija istraživanja u fizičkoj geografiji, Metodologija istraživanja u društvenoj geografiji, Sistemska regionalno-geografska istraživanja i Školska kartografija.
Izborni blok 2 (biraju se dva predmeta): Regionalna fizička geografija, Teorijski sistemi u socioekonomskoj geografiji, Karakteristične regije sveta i Kartografsko modelovanje.

Obaveštenje za studente studijskog programa Geografija – generacija 2008-2013 (PPM ESPB BODOVI) [pdf]