Мастер академске студије: Географија

Обавезни предмети: Иновације у настави географије и Наставне стратегије у изучавању географије.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се два предмета): Методологија истраживања у физичкој географији, Методологија истраживања у друштвеној географији, Системска регионално-географска истраживања и Школска картографија.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Регионална физичка географија, Теоријски системи у социоекономској географији, Карактеристичне регије света и Картографско моделовање.

Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]