Мастер академске студије: Геопросторне основе животне средине

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се четири предмета): Процена утицаја на животну средину, Мониторинг и одитинг животне средине, Управљање деградираним површинама, Функционална заштита природе, ИСО стандарди у животној средини и Образовање за одрживи развој.
Изборни блок 2 (бирају се три предмета): Еколошка етика, Еколошки метод и геосистемна анализа, Географски информациони системи и Економске методе евалуације животне средине.