Master akademske studije: Prostorno planiranje

Izborni predmeti:
Izborni blok 1 (biraju se četiri predmeta): Strateška procena uticaja na životnu sredinu, Planiranje i korišćenje zemljišta, Planiranje područja posebne namene, Prostorno planiranje i ekonomski razvoj, Planiranje predela i Procena uticaja na socijalni razvoj.
Izborni blok 2 (biraju se tri predmeta): Pravni osnov i upravljanje prostornim razvojem, Regionalni procesi i prostorno planiranje, Strateško prostorno planiranje i Programiranje razvoja infrastrukture.