Master akademske studije: Turizmologija

Obavezni predmet: Turistička valorizacija.

Izborni predmeti:
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet): Planiranje i uređenje turističkih područja, Etika u turizmu i Regionalni razvoj i turizam.
Izborni blok 2 (biraju se dva predmeta): Turizam Evropske unije, Trendovi u kulturnom turizmu, Klima i turistička kretanja i Tranzitni turizam.
Izborni blok 3 (biraju se tri predmeta): Menadžment turističkih destinacija, Biodiverzitet i turizam, Akademsko pisanje i Geografija kultura i turizam.