MASTER STUDIJE „PHYSICAL GEOGRAPHY: ENVIRONMENTAL HISTORY“

Univerzitet u Bremenu (Nemačka) od oktobra 2016. godine počinje sa upisom studenata na novi internacionalni i interdisciplinarni master studijski program Physical Geography: Environmental History.
Detaljnije informacije na http://www.geographie.uni-bremen.de/en/msc-physical-geography-environmental-history