MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „CATFERENCE 2019: 8TH INTERNATIONAL URBAN GEOGRAPHIES OF POST-COMMUNIST STATES CONFERENCE“

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Međunarodna naučna konferencija „CATference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference“ biti održana u Beogradu od 25. do 29. septembra 2019. godine. Glavni cilj Konferenciji je da podstakne naučnu diskusiju o problematici „postsocijalističkih“ gradova i procesu urbanizacije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Multidisciplinarni aspekt Konferencije omogućiće učešće šire naučne i stručne javnosti. Poseban akcenat će biti na temama koje se odnose na značaj SAT-a (Cities After Transition) u kreiranju urbane teorije, gradove i socijalnu pravdu, pametne gradove, migracije i mobilnost u SAT-u i buduće trendove procesa urbanizacije.

Rok za slanje apstrakata je 15. april 2019. godine

Detaljnije informacije o Konferenciji možete pronaći na: http://catference2019-belgrade.rs/

catf2019