MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA – SAVREMENE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA: NOVE PERSPEKTIVE I IZAZOVI

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet ima zadovoljstvo da vas pozove da učestvujete u radu međunarodne naučne konferencije „Savremene migracije stanovništva: nove perspektive i izazovi“ koja će biti održana u Beogradu, od 18. do 21. septembra 2016. godine.

Konferencija predstavlja deo projekta „Migracije, povezanost i regionalni razvoj (MICaRD)“ koji je podržan od strane Regional Study Association (RSA). Koorganizatori skupa su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Međunarodna organizacija za migracije (IOM, Misija u Srbiji), Komesarijat za izbeglice i migracije (KIRS), Evropski centar za međunarodne odnose (ECIA).

Konferencija predstavlja priliku naučnicima, stručnjacima, mladim istraživačima i doktorandima, kao i kreatorima zakona i politika da prezenutuju radove i rezultate svojih istraživanja. Program konferencije nudi mogućnost razmene znanja, ideja i iskustava iz problematike migracija, diskusiju oko važnih pitanja, kao i nova saznanja. Cilj konferencije jeste međusobno upoznavanje istraživača iz različitih obrazovnih institucija i organizacija i intenziviranje njihove saradnje u kontekstu multidisciplinarnog proučavanja migracionih tokova. 

1RAL_44723RAL_4507 2RAL_4495 4RAL_4581 (4a) 4RAL_4581 (4) 4RAL_4581 (3)4RAL_4581 (5) 4RAL_4581 (6) RAL_4577 RAL_4588 RAL_4695 RAL_4706 RAL_4782 RAL_4807 RAL_4772RAL_4828 RAL_4838 0

 

Detaljnije informacije [pdf]
Program konferencije [pdf]

20160909 poster MIXER FINAL MR copy_Page_1