MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „THE e-FUTURE OF CITIES“, BEOGRAD, 24-25. OKTOBAR 2019.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će Međunarodna naučna konferencija „The e-Future of Cities – Between Temptations of Exponential Technology Growth and the Concept of Human City“, koju organizuju Akademija inženjerskih nauka Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, uz podršku mnogobrojnih domaćih i inostranih naučnih i stručnih institucija, biti održana u Beogradu 24. i 25. oktobra 2019. godine.

Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici http://thefutureofcities.rs/.