Međunarodni naučni skup: „Teorijski i praktični problemi istraživanja prostornih procesa: spektar pogleda Ruskih i Srpskih geografa“

U periodu od 3. do 7. oktobra 2021. godine održan je međunarodni naučni skup na temu „Teorijski i praktični problemi istraživanja prostornih procesa: spektar pogleda Ruskih i Srpskih geografa“. Skup je organizovan od strane Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta. Prezentovano je 25 radova, od čega 11 od strane profesora i saradnika Geografskog fakulteta i 10 od strane kolega iz Ruske Federacije.

IMG_2583 IMG_2587 IMG_2584 IMG_2577 IMG_2602 IMG_2598 IMG_2600 IMG-123a063ac2a6ffc45a81b640eb801bcf-V IMG-23324572ecab3ef503dcbfce06d82a3c-V

znak 2