METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE

U okviru predmeta Metodika nastave geografije studenti IV godine studijske grupe Geografija aktivno su realizovali kooperativno učenje u kabinetskom prostoru Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3. Proces samostalnog sticanja znanja kroz aktivnost studenata je izveden kroz grupni oblik rada (4. grupe) sa zadatom nastavnom jedinicom Dunav – od Crne šume do Crnog mora.

4. grupni oblik rada 1. grupni oblik rada 2. grupni oblik rada 3. grupni oblik rada

Imajući u vidu unapređivanje nastavne prakse na predmetu Metodika nastave geografije studenti IV godine studijske grupe Geografija kroz vanškolske aktivnosti učestvovali su u pripremanju malih (mikro) istraživanja kroz definisanje pojma Školski geografski poligon i postavljanja cilja, zadataka i hipoteza istraživanja.

4. mala istrazivanja 1. mala istrazivanja 2. mala istrazivanja 3. mala istrazivanja

prof. dr Ljiljana Živković