NAGRADE I PRIZNANjA GEOGRAFSKOM FAKULTETU NA 26. MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA

26. Međunarodni salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija otvoren je 8. novembra 2017. godine u Oficirskom domu u Nišu.

Geografski fakultet prezentovao je radove u nekoliko kategorija, a Žiri i Savet salona, u konkurenciji više od 100 radova, dodeli su 2. mesto u kategoriji zaštita prirode i životne sredine kroz studije, istraživanje i projekte za studiju Savremena GIS rešenja za ekološku valorizaciju područja PB “Kolubara“ autora doc. dr Aleksandra Đorđevića, Milete Bojovića, Milana Radovića i prof. dr Dejana Filipovića; Priznanje u kategoriji publikacije, za udžbenik Planiranje na lokalnom nivou – organizacija, upravljanje, razvoj autora prof. dr Bogdana Lukića i prof. dr Velimira Šećerova i Priznanje u kategoriji studentskih radova za rad EKO SPOT autora Nemanje Stamenkovića (Arhitektinski fakultet BU) i Milice Lukić (Geografski fakultet BU), pod mentorstvom prof. dr Bogdana Lukića.

23319159_1672118549466460_3874682691218808844_n 20171108120939
20171108114422 Katalog_salon4 Katalog_salon3 Katalog_salon2 Katalog_salon1 20171108115924 26. salon urbanizma