NASTAVA U PROLEĆNOM SEMESTRU IZ PREDMETA ŠPANSKI JEZIK

Nastava u prolećnom semestru iz predmeta Španski jezik održavaće se petkom od 09:30h do 12:30h.

Profesorka Divna Rulić držaće konsultacije petkom od 12:30h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.