dr Slavoljub Jovanović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: slavoljub.jovanovic@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Slavoljub Jovanović

Datum i mesto rođenja: 18.11.1974., Aleksinac

Osnovne studije Geografije završio je 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,13. Odbranio je diplomski rad pod naslovom: „Turističko-geografski prikaz Sokobanje“, oblast turizam. Magistarski rad pod naslovom: „Uticaj medija na proces samostalnog sticanja znanja u nastavi geografije“ odbranio je 2003. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu, oblast metodika nastave geografije. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Razvoj i unapređenje ekološkog obrazovanja kroz proces nastave geografije“ odbranio je 2010. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu, oblast metodika nastave geografije. Zaposlen je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2000. godine kao asistent pripravnik na Katedri za didaktiku i metodiku nastave geografije. Od 2004. godine radi u zvanju asistenta, a od 2011. godine u zvanju docenta. Oblasti naučno-istraživačkog i nastavnog rada su: metodika nastave životne sredine, metodika nastave geografije, ekološko obrazovanje, edukativni turizam. Kao autor i koautor objavio je 48 naučna i stručna rada u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja I učestvovao je na 20 naučnih domaćih I medjunarodnih skupova sa referatom. Naučno istraživački rad je realizovao tokom učešća na nacionalnim projekatima: ″Antropogeografska proučavanja regija Raška″, ″Prirodni, demografski i privredni potnecijali sela u Srbiji″ i ″Razvojni programi revitalizacije sela Srbije″. Bio je koordinator i predavač na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika „Metodika za efikasniju nastavu geografije“ i „Integrisana ambijentalna nastava“.

Radovi

Jovanović, S., Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 4a, 2335-2340.

Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015). Effects of vegetation on runoff in small river basins in Sebia. Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol. 24, No 6. http://www.psp-parlar.de/

Jovanović Slavoljub, Ljiljana Zivkovica, Andjelković Sladjana, Gatarić Dragica, Petrović Stanisavljević Zorica (2015). To the Environmental Responsibility among Students through Developing their Environmental Values. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 317–322

Zivkovic N., Dragicevic S., Brceski I., Ristic R., Novkovic I., Jovanovic S., Djokic M., Simic S. (2011): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality/Book 1, INTECH publication.

Živković, Lj., Jovanović, S., Rudić, V. (2015): Metodika nastave geografije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.

Jovanović, S., Živković, Lj. (2014). Pozicioniranje Geografskog fakulteta u pogledu razvoja ekološkog obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu, Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: Razvoj, stanje i perspektive. Naučna monografija, Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, Beograd, 151-161.

Živković Lj., Jovanović S. (2011): Ekološko obrazovanje i nastava geografije u osnovnoj školi. Zbornik radova geografskog fakulteta, LIX, 255-268.

Živković Lj., Miljković O., Jovanović S. (2014). Environmental education as an element of sustainable development of Serbia. Lifelong education for sustainable development. International Conference Proceedings (Saransk, 23-25 of april 2014).

Jovanović S., Živković, Lj. Anđelković, S. (2010). Sadržaji o zaštiti životne sredine u udžbenicima geografije za osnovnu školu, Glasnik SGD-a, XC,1, 247-261.

Angažovanje u nastavi

Metodika nastave životne sredine
Osnove ekološkog obrazovanja
Obrazovanje za održivi razvoj
Nastavne strategije u izučavanju geografije
Metodologija proučavanja procesa nastave geografije
Edukacioni turizam

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo
Balkan Environmental Association (B.EN.A.)