dr Milovan Pecelj
  • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
  • E-mail adresa: milovanpecelj@yahoo.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

dr Milovan Pecelj

Datum i mesto rođenja: 15.12.1949. Gajdobra

Osnovnu školu završio je u Gajdobri, a gimnaziju u Odžacima. Studije geografije završio je na PMF-u u Novom Sadu 1976. gde je magistrirao 1983. i doktorirao 1989. Od 1976. do 1980. radio je u gimnaziji u Konjicu. U zvanje asistenta biran je 1980. a u zvanje docenta 1989. na Odsjeku za geografiju PMF-a u Sarajevu (klimatologija sa meteorologijom i opšta fizička geografija). U zvanje vanrednog profesora biran je 1998. na Odseku za geografiju PMF-a u Prištini, a y zvanje redovnog profesora 2003. na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu biran je u zvanje vanrednog profesora  (interdisci-plinarni seminar  i osnove ekologije). Do 1992. predavao je na PMF-u, Šumarskom, Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu i Mostaru. Od 1992. do 1999. radio je na PMF u Prištini, a od 1996. do 1999. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Od 1999. do 2005. radi na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Od 1992. godine predavao je i na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, PMF-u i Šumarskom fakultetu u Banja Luci i Saobraćajnom fakultetu u Doboju. Od 2006. radi na Geografskom fakultetu u Beogradu, gde izvodi nastavu na studijskim programima osnovnih (Geoprostorne osnove životne sredine, Geografija i Demografija), master (Geoprostorne osnove životne sredine) i doktorskih akademskih studija (Geonauke) Geografskog fakulteta u Beogradu. Obavljao je dužnost predsednika Saveta (1987-1990) i šefa Odseka za geografiju (1990-1992) na PMF-u u Sarajevu. Rukovodio je reformom obrazovanja u Republici Srpskoj (2004-2005). Boravio je na univerzite-tima u Helsinkiju, Oulu, Harkovu, Moskvi i Kolumni. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa: „Geografski list” (1984-1987.) i  časopisa Filozofskog fakulteta „Radovi” (1999-2005). Bio je član Glavnog odbora SPKD „PROSVJETA” (2005-2008); Bio je drugi potpredsednik Međunarodne komisije Košarkaškog saveza BiH; osnovač i predsednik košarkaškog kluba KK „Filozofski“ – Pale člana prve lige Republike Srpske. Bio je: predsta-vnik državnog kapitala Hidroelektrane Višegrad; predsednik Izvršnog odbora za proslavu Prvog srpskog ustanka (2004). Učestvovao je 2000. u radu Konferencije slovenskih zemalja u Moskvi 2001. Izabran je u „Mežnacionalnaя Akademiя Gumanitarnih i Estanstvenih nauk” imeni knъze Щerbatovik – Moskva. Boravio je 2001. na Univerzitetima u Helsi-nkiju i Oulu (Finska) u organizaciji Helsinki Consulting Group u okviru kooperacije u obrazovanju između Finske i BiH.Bio je Dekan Filozofskog fakulteta Univeziteta u Istočnom Sarajevu (1999-2005). Bio je ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske 2005. Učesnik je ministarske konferencije Bolonja proces u Bergenu 2005. i ministarske Konferencije za Jugoistočnu Evropu u Dubrovniku 2005. Potpisnik je „Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata“ Srbije i Republike Srpske. Bio je rukovodilac Reforme obrazovanja Republike Srpske (2004-2006); rukovo-dilac tima za izradu „Izmena i dopuna Zakona o Univerzitetu Republike Srpske“ (2005). Bio je član Upravnog odbora – Project Steering Committetee Meeting of the Europen Union (Delegation of The European Comission to BiH) Project – „VET System Reform Devalopment“ 2005. Pokrenuo je rad studijske grupe geografija i osnovao Institut Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Obavljao je dužnost šefa Katedre za životnu sredinu na Geografskom fakultetu (2007-2010). Obavlja dužnosti upravnika Instituta Geoprostorne osnove životne sredine i GIS i predsednika Saveta Geografskog fakulteta u Beogradu. Član je Veća naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka Univerziteta u Beogradu od 2007. Dana 21. decembra 2018. godine izabran je za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Objavio je 13 knjiga i 147 naučnih, stručnih i naučno-popularnih radova, od toga 19 naučnih radova u časopisima koji su na SCI i SSCI liste. Kao prvi autor bio je sedam puta. Od 147 bibliografske jedinice prvi autor je bio na 123 rada. Radove izlagao na međunarodnim konferencijama, kongresima, naučnim skupovima i simpozijumima. Učestvovao je na deset međunarodnih konferencija (Atina, Katanija, Tunis, Krf i Kembridž) i pet kongresa geografa. Objavljivao je radove u vodećim časopisima nacio-nalnog značaja, časopisima nacionalnog značaja, zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova, zbornicima radova sa nacionalnog naučnog skupa i stručnim publikacijama. Milovanu Pecelju je dodeljena nagrada „Vladimir Ćorović“ za knjigu Jevto Dedijer – život i delo –„za najbolje naučno djelo na srpskom jeziku za 2009-2010. godinu“.

Radovi

• Pecelj RM. et. al. Bioclimate Weather Classification of Doboj for Health Spa Tourism, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Base, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-960-474-273-8, ISSN: 1792-8117, Cambridge, UK, (2010), pp. 292-296.
• Pecelj MR. Eco-climatic Condition and Biodiversity of Orlovača Cave, in the book of 9th WSEAS International Conference on Informatics, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, ISBN: 978-954-9260-2-1, ISSN: 1790-5117, University of Catania, Sicily, Italy, (2010), pp. 40-45.
• Ćurčić SB, Ćurčić BM, Pecelj Milovan R, Pecelj J, Ćurčić NB, Pecelj MM, Milinčić M, Rađa T, Makarov SE, Mitić BM. A Nev Genus And A Species of Trechine Groud Beetles (Coloptera: Carabidae: Trechinae) from The Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina), Archives of Biological Sciences 64 (3), (2012), str. 1147-1157, Serbian Ministry of Science and Technological Development [143053].
• Pecelj MR. Geoekologija – metodološko-teorijska postavka, Treći Ko-ngres srpskih geografa, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, PMF, Banja Luka, (2011), str. 119-129.
• Pecelj MR i dr. Ekoklimatska i bioklimatska istraživanja-pravci razvoja, Glasnik SGD, sv. LXXXVII, br. 2, Beograd, (2007), str. 199-210.
UČEŠĆE NA ZNAČAJNIJIM PROJEKTIMA:
„Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti“, broj projekta (2010-2013). „Fizičko-geografski procesi na Kosovu i Metohiji” (1996–1998), „Pećine Orlovača“ (2002–2004); „Klimatske promene u BiH” (2001–2004); „Reforma obrazovanja Republike Srpske“ (2004-2005);