dr Zora Živanović

Zora Živanović je rođena 05. 06. 1977. godine u Ljigu. Nakon završene gimnazije opšteg smera u Ljigu, 1996. godine, upisala je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studijska grupa Prostorno planiranje. Diplomirala je 03. 04. 2001.godine sa prosečnom ocenom 9,3. Diplomski rad pod naslovom „Savremene tendencije procesa urbanizacije Kolubarskog okruga“, odbranila kod dr Dragutina Tošića, sa ocenom 10. Radni odnos na Geografskom fakultetu u Beogradu, na Studijskoj grupi Prostorno planiranje, zasnovala 01. 09. 2001. godine, kao asistent pripravnik na predmetima: Regionalno planiranje i Uvod u prostorno planiranje kod prof. dr Branislava Derića, kao i na predmetima: Urbana ekonomija i Metode programiranja razvoja kod dr Jelke Adamović, vanrednog profesora.  Godine 2001. upisala je poslediplomske studije na Smeru Istraživanje i planiranje prostora, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom: „Beograd u funkciji regionalnog razvoja Srbije“ odbranila je 11. 09. 2006. godine, pred komisijom u sastavu: dr Dragutin Tošić, vanredni profesor, prof. dr Borislav Stojkov, prof. dr Mirko Grčić i dr Branka Tošić, vanredni profesor. Januara 2007. godine izabrana je u zvanje asistentana Studijskoj grupi Prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom: „Uloga gradova srednje veličine u ravnomernom regionalnom razvoju Centralne Srbije“, odbranila je 09. 03. 2012. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Mirko Grčić, prof. dr Branka Tošić, prof. dr Dragutin Tošić i dr Jasmina Đorđević, vanredni profesor. Sama ili u koautorstvu objavila je 60 naučno-stručnih radova i dve naučne monografije. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata kao i u izradi planskih dokumenata nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa. Poseduje licencu odgovornog planera br. 100021913. Aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom. Na postdoktorskom usavršavanju na državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu, na Fakultetu za geografiju i geoekologiju (u okviru kojeg je i Naučno-projektni institute za prostorno planiranje) boravila je u toku 2013. godine.

Radovi

Monografije

 1. Živanović Z. (2008): "Značaj Beograda u regionalnom razvoju Srbije", Posebno izdanje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-82657-68-2, Beograd.
 2. Živanović Z. (2015): "Gradovi srednje veličine-razvojni centri na području Centralne Srbije", Posebno izdanje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-6283-019-7, Beograd.

Radovi

 1. Trkulja S., Tošić B., Živanović Z.  (2012). Serbian Spatial Planning among Styles of Spatial Planningin Europe. European Planning Studies, no.10 vol. 20; ISSN 0965-4313; DOI 10.1080/09654313.2012.713327; str.1729-1746; Taylor and Francis Group
 2. Živanović Z.,Tošić B., Krevs M. (2015). Multiple-criteria analysis as a method for defining medium-sized cities: the example of Central Serbia, Geodetski Vestnik, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia Vol. 59, No. 1, UDK 528=863, ISSN 0351-0271, EISSN 1581-1328, DOI: 10.15292, str. 102-116.
 3. Živanović Z., Tošić B. (2017). Defining urban regions in Serbia. Geographica Pannonica Volume 21, Issue 2, DOI: 10.18421/GP21.02-02, pp. 85-95, Novi Sad.
 4. Živanović Z., Tošić B., Nikolić T., Gatarić D. (2019). Urban System in Serbia—The Factor in the Planning of Balanced Regional Development. Sustainability 11, no. 15:4168 Special Issue Urbanization and Demographic Change: A New Step Ahead in Understanding of World Regional Complexity doi.org/10.3390/su11154168, pp. 1-19.
 5. Živanović, Z., Tošić, B., Gatarić D. (2020) „Evaluation of the Urban Regions of Serbia – Functional Polycentricity” Geographica Pannonica, Vol. 24, Issue 2, p. 100-111, DOI: 10.5937/gp24-23817.

Angažovanje u nastavi

Uvod u prostorno planiranje
Regionalno planiranje
Ekološki potencijali i rizici u prostornom planiranju
Evropsko prostorno planiranje
Pristupačnost i konkurentnost regiona

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Asocijacija prostornih planera Srbije
 • Srpsko geografsko društvo
 • Ruski razvojni centar u Srbiji
 • Planska komisija opštine Ljig