dr Zora Živanović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: zoraz17@yahoo.com
  • Konsultacije: ponedeljak 13:00-14:00, Vojvođanska 1; četvrtak 10:00-12:00 časova, Studentski trg 3/III

dr Zora Živanović

Zora Živanović je rođena 5. VI 1977. godine u Ljigu. Nakon završene gimnazije opšteg smera u Ljigu, 1996. godine, upisala je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studijska grupa Prostorno planiranje. Diplomirala je 3. IV 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,3. Diplomski rad pod naslovom „Savremene tendencije procesa urbanizacije Kolubarskog okruga“, odbranila kod dr Dragutina Tošića, sa ocenom 10. Radni odnos na Geografskom fakultetu u Beogradu, na Studijskoj grupi Prostorno planiranje, zasnovala 1. IX 2001. godine, kao asistent pripravnik na predmetima: Regionalno planiranje i Uvod u prostorno planiranje kod prof. dr Branislava Derića, kao i na predmetima: Urbana ekonomija i Metode programiranja razvoja kod dr Jelke Adamović, vanrednog profesora.  Godine 2001. upisala je poslediplomske studije na Smeru Istraživanje i planiranje prostora, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod naslovom: „Beograd u funkciji regionalnog razvoja Srbiji“ odbranila je 11. IX 2006. godine, pred komisijom u sastavu: dr Dragutin Tošić, vanredni profesor, prof. dr Borislav Stojkov, prof. dr Mirko Grčić i dr Branka Tošić, vanredni profesor. Januara 2007. godine izabrana je u zvanje asistenta na Studijskoj grupi Prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom: „Uloga gradova srednje veličine u ravnomernom regionalnom razvoju Centralne Srbije“, odbranila je 9. III 2012. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Mirko Grčić, prof. dr Branka Tošić, prof. dr Dragutin Tošić i dr Jasmina Đorđević, vanredni profesor. Sama ili u koautorstvu objavila je 30 naučno-stručnih radova i  jednu naučnu monografiju. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata kao i u izradi planskih dokumenata nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa.

Radovi

Monografija
Živanović Z. (2008): „Značaj Beograda u regionalnom razvoju Srbije“, Posebno izdanje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-82657-68-2, Beograd.

Angažovanje u nastavi

Uvod u prostorno planiranje
Regionalno planiranje
Urbana i ruralna obnova
Evropsko prostorno planiranje
Stanovništvo u prostornom planiranju
Pristupačnost i konkurentnost regiona

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 Asocijacija prostornih planera Srbije
 Srpsko geografsko društvo
 Planska komisija opštine Ljig