dr Aleksandar Đorđević
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: aleksandar.djordjevic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Aleksandar Đorđević

Datum i mesto rođenja: 09.09.1979. Beograd

Redovne studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Prostorno planiranje, završio je sa prosečnom ocenom 9.87 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Magistarsku tezu pod nazivom Uloga GIS-a u programiranju razvoja javne komunalne infrastrukture, prijavio je 2007. a odbranio 13. juna 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kartografsko modelovanje inrastrukturnih sistema u prostornom planiranju prijavio je 2008. a odbranio 21. jula 2014. godine. Godine 2007. zasnovao je radni odnos na određeno vreme na Geografskom fakultetu u Beogradu kao stručni saradnik, a 2008 izabran je u zvanje asistenta. Zaposlen je i u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje sa 1/3 radnog vremena. Član je Asocijacije prostornih planera Srbije čiji je potpredsednik bio od 2012. do 2014. Od 2010. godine stalni je konsultant konzorcijumu Ambero-Icon i GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) kao i Nacionalnoj asocijaciji opština Republike Bugarske (Nacionalnoto sdruženie na obщinite v Republika Bъlgariя (NSORB)) na sprovođenju projekta Prostorni razvoj interregionalne saradnje u Podunavlju DONAUREGIONEN+. Urednik je tri knjige i recenzent dva izdanja.

Radovi

1. Ikonovic V., Djordjevic A., (2009.): 3D and 4D cartographic models and GIS in function of Sustainable development – example of Special nature reserve Uvac, Scientific Symposium with international participation-Geography and sustainable development – proceedings, MGS, Ohrid
2. Djordjevic A., (2010.): Geo-information aspect of planning of Belgrade, Geograff 8. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana
3. Ikonovic V., Djordjevic A., (2010.): GIS zasnovano geoekološko kartiranje kao podrška efikasnijem prostornom planiranju, Medjunarodni simpozijum Geoekologija – XXI vijek teorijski i aplikativni zadaci, FF, Nikšić
4. Jansen J.M. L., Zivanovic T., Borsboom-van Beurden J., Trkulja S., Overduin T., Zivkovic Lj., Djordjevic A., (2012): Improving spatial planning by developing an indicator-based monitoring system in the Republic of Serbia. FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy.
5. Müller H., Djordjevic A., (2012): Towards Sustainable Land Management in Serbia – The story of web GIS rollout. GIM International, Volume 26, Number 7, Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands

Angažovanje u nastavi

Kartografija sa topografijom
Kartografija sa topografijom
Osnove infrastrukture
Tematsko kartiranje
Planiranje razvoja infrastrukture
Izrada planova i programa zaštite životne sredine
Digitalna kartografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Asocijacija prostornih planera Srbije