dr Aleksandar Knežević
 • Kontakt telefon: +381602244641
 • E-mail adresa: knezevic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Aleksandar Knežević

Datum i mesto rođenja: 19.04.1973. godine, Kraljevo

Obrazovanje:

 • (2001): Diplomirani geograf. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet. Mentor: prof. dr. Vladan Ducić
 • (2006): Magistar demografije. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet. Magistarski rad: „Romi (Cigani) u Beogradu-etnodemografska proučavanja“. Mentor: prof. dr Svetlana Radovanović
 • (2013): Doktor demografije. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet. Doktorska disertacija: „Istorijskodemografske i etnodemografske osnove razvitka stanovništva Istočne Srbije“. Mentor: prof. dr Svetlana Radovanović

Neformalno obrazovanje:

 • (2002): Specijalizacija. Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM), Beograd. Multidisciplinarne specijalističke studije „Životna sredina–izazov za nauku, tehnologiju i društvo“

UČEŠĆA NA PROJEKTIMA:

 1. (2003-2005) “Geografske osnove razvoja Srbije“ (1380): Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Srbije
 2. (2004-2005) “Migracije stanovništva Srbije prema rezultatima popisa 2002. godine“ Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, Institut za demografiju i Republički zavod za statistiku.
 3. (2007-2010) “ Geosistemske osnove prostorno-funkcionalne organizacije Srbije“ (146010): Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Srbije
 4. (2010-2011) “Population Development Issues in Border Regions(Project of bilateral cooperation: University of Belgrade, Faculty of Geography and University of Primorska, Koper)
 5. (2011 – )“Prostorna diferenciranost demografskih fenomena u Srbiji“ (47006): Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet u okviru programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja Ministarastava za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj)
 6. (2016-2017)“Nizak fertilitet u Srbiji i Hrvatskoj iz momentne i kohortne perspektive (projekat bilateralane saradnje: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet i Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
 7. (2019-) “Ispitivanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje“ (Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet i Ministarstvo bez portfelja-Kabinet za demografiju)

Radovi

Knežević A. (2018) Etnička struktura stanovništva kao determinanta urbanizacije Istočne Srbije. U Zbornik radova-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja'', Trebinje. (str. 637-647). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Kneževic, A. (2018). Maternji jezik kao metodološki korektiv u etnodemografskim istraživanjima. 22. naučni skup Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima (Abstract Book), Brioni, 24-27.05.2018. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Fakultet poltičkih znanosti, Friedrich Ebert Stiftung, Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, 41.

Knežević, A. (2017). Flotantne etničke grupe u demografskim istraživanjima-Metodološki problemi, pristupi i primeri. Annales-Series Historia et Sociologia, 27, 2017(2), 439-456.

Vulević, A. & Knežević, A. (2017). Demographic Response to Accessibility Improvement in Depopulation Cross Border Regions: The Case of Euro Region Danube 21 in Serbia. Collection of Papers-Faculty of Geography azt the University of  Belgrade, 65(1), 167-193.

Knežević, A. (2017). Demografski aspekt manjinske politike u kontekstu evropskih integracija Republike Srbiije. U Rašević, M., Devedžić, M. & Jovanović, J. (Ured.), Poruke demografa kreatorima javnih politika u Srbiji (str. 65-69). Beograd: Institut društvenih nauka- Centar za demografska istraživanja.

Knežević, A. & Antić, M. (2017). Demografski aspekt ’’vlaškog pitanja’’ u istočnoj Srbiji. Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima (Abstract book). Brioni: Sveučilište u Zagrebu-Fakultet poltičkih znanosti, Friedrich Ebert Stiftung, Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, 11.

Knežević, A. & Radić, N. (2016): Kategorizacija etničkog identiteta u popisima stanovništva: Između teorijskih shvatanja i statističke prakse. Stanovništvo, 54(2), 59-81.

Knežević, A. (2016). Ethno-demographic basics of geopolitical and migratory crisis in Syrian Arab Republic. Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges (Abstract Book). Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Geography, Regional Studies Association, MICaRD.

Knežević, A. & Šantić, D. (2016). Od etnostatistike do etnopolitike-može li popis stanovništva biti pouzdan izvor za kreiranje manjinske politike u Republici Srbiji?. (Radni dokument u Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima). Brioni: Sveučilište u Zagrebu-Fakultet poltičkih znanosti, Friedrich Ebert Stiftung, Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Knežević, A. (2016). Etnodemografski aspekt dinamike razmeštaja stanovništva i gustine naseljenosti Istočne Srbije. Naučni skup. Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije (Abstract book). Beograd: Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskg fakulteta Univerziteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Republički zavod za statistiku, 56.

Knežević, A. & Vojković, G. (2015). Spatial Extent in Demographic Research-Approach and Problems. Bulletin Of The Serbian Geographical Society, 95(2), 1-24.

Knežević, A. & Negovanović, O. (2015). Demogrfaske činjenice o nemačkoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji prema podacima zvanične statistike (Demographic facts about the German ethnic minority in Serbia according to official statistics). IV srpski kongres geografa. Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse (Abstract book). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, 124-125.

Knežević, A. (2015). Metodološki problemi etnodemografskih proučavanja flotantnih etničkih grupa. Međunarodna znanstvena konferencija. Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća (Abstract book). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 34.

Radovanović, S. & Knežević, A. (2014). Romi u Srbiji (prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011). Beograd: Republički zavod za statistiku.

Knežević, A. (2014). Metodološki problemi demografske analize: Usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama (primer Istočne Srbije). Demografija, 11, 53-77.

Knežević, A., Đurđev, B. & Arsenović, D. (2014). The demographic potentials of Euro region Danube XXI in Serbia-Consequences of biological depopulation and population ageing. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (Abstract book). Novi Sad-Belgrade: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, University of Belgrade-Faculty of Geography, 71.

Knežević, A. (2014). Demographic characteristics of Slovenians in Vojvodina at the beginning of the XXI Century. In Proceedings-Matica Srpska, Department of Social Sciences Quarterly 148 (3/2014), 433-442.

Đurđev, B., Arsenović, D. & Knežević, A. (2014). Spatial Distribution and Demographic Aspects of Urban Population in Vojvodina Province. At The Beginning of 21st Century. The Academic Geography of Timisoara at the 55th Anniversary (Abstract Book). Timisoara: West University of Timisoara-Faculty of Chemistry. Biology, Geography, Department of Geography, 2.

Sabic, D., Knezevic, A., Vujadinovic, S., Golic, R., Milincic, M., & Joksimovic, M. (2013). Belgrade Slums-Life or Survival on the Margins of Serbian Society. Trames-A Journal of the Humanities and Social Sciences, 55-86.

Knežević, A. (2013). Demographic characteristics of Roma population in Belgrade as an indicator of their social integration. Revista Română de Geografie Politică, (15)1, 43-55.

Knežević, A. (2012). Slovenci u Srbiji. Prilog etnodemografskom proučavanju. Annales-Series Historia et Sociologia, 22, 2012(1), 171-186.

Knežević, A. (2011). Metodološki problemi etnostatističke evidencije i etnodemografskih proučavanja stanovništva Srbije. Demografija, 8, 129-144.

Knežević, A. (2011). Roma population in Belgrade-Demographic development and social integration issues. International Conference. (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions. Glasnik UP ZRS, 16, 2011(7) (Abstract book). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središće Koper, 69-70.

Knežević, A. (2010). Društveni položaj, stambeni problemi i karakteristike domaćinstava i porodica Roma u Beogradu. Glasnik Srpskog geografskog društva, 90(1), 257-276.

Knežević, A. (2010). Romi (Cigani) u Beogradu-etnodemografska proučavanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet.

Knežević, A. (2010). Prilog etnodemografskom proučavanju Vlaha Istočne Srbije-nekoliko pristupa etničkom poreklu vlaškog stanovništva. U Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja-Zbornik radova. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, 259-265.

Knežević, A. (2008). Romi u popisima stanovništva Srbije. U Popis 2011-Zbornik radova. Stručno savetovanje povodom priprema za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, Vršac 02-04.04.2008. Beograd: Republički zavod za statistiku, 142-147.

Knežević, A. (2007). Uticaj primene subjektivnog kriterijuma kao zvaničnog principa nacionalne identifikacije u popisima stanovništva na ispoljavanje romskog etničkog identiteta u Srbiji. Glasnik srpskog geografskog društva, 87(1), 79-88.

Knežević, A. (2005). Demografski aspekt HIV pandemije. Demografija, 2, 199-207.

Knežević, A. (2005). Stanovništvo Srbije prema nacionalnoj pripadnosti po rezultatima Popisa 2002. godine. Glasnik Srpskog geografskog društva, 85(1), 103-110.

Knežević, A. (2005). Prvi list studenata demografije-Demograf (Beleška). Demografija, 2, 210-211.

Knežević, A. (2004). Demografsko-ekološki koncept porasta stanovništva (od Maltusa do održivog razvoja). Globus, 29, 103-112.

Knežević, A. (2004). (Prikaz knjige Naselja Srema-geografske karakteristike autora Ćurčić, S). Demografija, 1. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, 184-185.

Knežević, A. (2004). (Prikaz knjige Naselja Banata-geografske karakteristike autora Ćurčić, S). Demografija, 1. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet, 185.

Knežević, A. (2003). Etnodemografski pregled zemalja Sredozemne Afrike. Globus, 28., 171-186.

Knežević A. (2002). Geografska sredina, rat i mir. Globus, 27, 123-126.

Knežević, A. (2002). Osnovna obeležja stanovništva iz Piopisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. U Ekološka istina-Zbornik radova. Donji Milanovac: Zavod za zaštitu zdravlja ''Timok'' Zajrčar, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar, Tehnološki fakultet Bor, Društvo mladih istraživača Bor, 539-542.

Angažovanje u nastavi

Uvod u demografiju
Statistika stanovništva I
Statistika stanovništva II
Geopolitika i stanovništvo
Etnodemografija
Etnodemografska pitanja i problemi
Teorija demografije
Metode i tehnike demografske analize

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Srpsko geografsko društvo