dr Bogdan Lukić
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: bogdan.lukic@gef.bg.ac.rs;
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Bogdan Lukić

Datum i mesto rođenja: 07. 05. 1959., Beograd

Osnovnu i srednju arhitektonsku školu je završio u Beogradu. Upisao je Prirodno-matematički fakultet – Smer za prostorno planiranje 1978. godine gde je 1984. godine stekao zvanje diplomirani prostorni planer. Po završetku studija i regulisanju vojne obaveze četiri godine je radio u birou “Arhitektura-urbanizam“, kompanije “Goša“, na poslovima projektovanja, urbanizma i prostornog planiranja. Od oktobra 1990. je počeo da radi na Geografskom fakultetu na mestu asistenta pripravnika. Magistarsku tezu pod naslovom Infrastrukturni sistemi Pančeva u funkciji kvaliteta životne je odbranio 1994. godine, a doktorsku disertaciju Uloga infrastrukture u prostornom razvoju Srbije odbranio je 2005. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine radi na mestu docenta na grupi predmeta iz prostornog planiranja i geoprostornih osnova životne sredine (uža naučna oblast prostorno planiranje). Član je Katedre za prostorno planiranje. U periodu od 2000-5. bio gostujući predavač na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. je gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci – PMF. U tri navrata je bio član Saveta Geografskog fakulteta.

Radovi

Lukić B.(2010): Geografski reperi razvoja infrastrukture Srbije. Međunarodni naučni skup ''Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja'', Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd.

Lukić B., Đorđević S.D., Đorđević A. (2008): Upravljanje razvojem infrastrukture na nacionalnom i lokalnom nivou. Letnja škola urbanizma: ''Kako do strategije prostornog i urbanog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou Republike Srbije'', Udruženje urbanista Srbije, Kragujevac. (221-234)

Lukić B., Đorđević A., Đorđević S.D. (2007): Programi razvoja infrastrukture u funkciji unapređivanja životne sredine. Naučni skup: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Asocijacija prostornih planera Srbije, Zavod za urbanizam Subotica i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd (491-500)

Lukić B., Đorđević A. (2007): O novom konceptu planiranja infrastrukture. Zbornik radova, Geografski institut ''Jovan Cvijić'', Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd (333-340)

Lukić B., Đorđević S.D. (2005): O strategiji planiranja infrastrukture u Srbiji. Naučni skup: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Asocijacija prostornih planera Srbije i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd (221-230)

Lukić B., Đorđević S.D. (2004): Mesto infrastrukture u prostornom planu opštine. Naučni skup:”Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, Zbornik radova; Asocijacija prostornih planera Srbije i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta u Beogradu; Beograd. (297-304).

B. Lukic (2004): Axes prioritaires du developpement des infrastructures en Serbie.. Priorites du developpement territorial en Serbie. DATAR, Faculte de geographie de Belgrade, IFU, Belgrade

Žegarac Z., Arsić V., Lukić B. (2001): Uloga lokalne samouprave u realizaciji programa javne infrastrukture. Naučni skup:”Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, Zbornik radova; Asocijacija prostornih planera Srbije, Udruženje urbanista Srbije i Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta u Beogradu; Beograd. (91-100).

Lukić B., Žegarac Z. (2001): Infrastrukturni sistemi kao faktor regionalizacije. Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu; Sveska broj 49; Beograd. (23-34).

Žegarac Z., Lukić B. (1996): Infrastructure in development conditions. International Conference: " ARCHITECTURE-URBANISM at the turn of the III millennium", Organized by Faculty of Architecture - University of Belgrade, Volume 1, Belgrade.

Angažovanje u nastavi

Osnove infrastrukture
Planiranje razvoja infrastrukture
Planiranje na lokalnom nivou
Zaštita i uređenje predela
Planiranje i programiranje zaštite životne sredine
Opšta i turistička infrastruktura
Programiranje razvoja infrastrukture
Funkcionalna zaštita prirode

Nagrade i priznanja

Dobitnik je Velike nagrade za dugogodišnji rad u oblasti prostornog planiranja od Asocijacije prostornih planera Srbije (2006.god) i nagrade Privredne komore Beograda (''Nagrada 1984''), za najbolji diplomski rad u školskoj 1983/84. godini. Nagrade kao člana stručnog tima na Salonu UUS.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Asocijacija prostornih planera Srbije
Inženjerska komora Srbije
Udruženje urbanista Srbije
Srpsko geografsko društvo