Bojana Poledica

Bojana Poledica je rođena 9. decembra 1990. godine u Ivanjici, gde je završila osnovnu školu „Milinko Kušić“. „Gimnaziju“ u Čačku, završava 2009. godine, kada upisuje prostorno planiranje na Univerzitetu u Beogradu Geografskom fakultetu. Osnovne studije je završila 2013. Godine. Diplomski rad na temu: „Teorija planiranja-kritički osvrt na dominantne modele planiranja u 21. veku i predlog rekonstrukcije“ je odbranila 19.09.2013. sa ocenom 10. Master studije prostornog planiranja upisuje iste godine i završava u predviđenom roku sa prosečnom ocenom 10, uz odbranu master rada, pod nazivom „Planiranje korišćenja zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica“. Doktorske studije na Geografskom fakultetu upisuje 2014. godine. Nakon toga dobija stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za razvoja naučnoistraživačkih kadrova. Na osnovu toga uključuje se u projekat Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije (evidencioni broj: OI 176017). Od 30.04.2018. godine nastavlja učešće na navedenom projektu u zvanju istraživač-saradnik. Od početka zimskog semestra 2014. godine, angažovana je kao saradnik na Katedri za prostorno planiranje. U zvanje asistenta izabrana je 2020. godine. Do sada je učestvovala na više konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, što je rezultiralo objavljenim radovima. U julu 2017. godine, učestvovala je na radionici za doktorande u Aveiru (Portugalija) (AESOP PhD Workshop July 2017 – Spaces of Dialogue for Places of Dignity: challenges for planning research, University of Aveiro, Department of Social, Political and Territorial Sciences, Aveiro, Portugal), gde je imala priliku da predstavi rezultate dotadašnjeg istraživanja za potrebe svoje doktorske disertacije. U naučno-istraživačkom radu najviše je usmerena ka istraživanju, primeni i unapređenju metoda u prostornom planiranju, ali i ka izučavanju planiranja korišćenja zemljišta na lokalnom nivou u odnosu na specifičan (institucionalni, socijalni i ekonomski) kontekst prostora.

Radovi

 1. Dabović, T., Djordjević, D., Poledica, B., Radović, M., Jeftić, R. M. (2019). Compliance with social requirements for integrated local land use planning in Serbia, European Planning Studies, doi: 10.1080/09654313.2019.1658720
 2. Đorđević, D., Dabović, T., Poledica, B. (2017). The Justification of the subject planning history, Bulletin of the Serbian geographical society, 97, 2, 65-85. doi: 10.2298/GSGD1702065D
 3. Poledica, B. (2013). Planning theory: A critical review of the dominant planning models in 21st century and proposed reconstruction. Bulletin of the Serbian geographical society, 93(3), 45-72. doi: 10.2298/GSGD1303045P
 4. Đorđević, D., Dabović, T., Poledica B. (2015). Prostorno planiranje između socioekonomske dinamike i političko-administrativne inercije. U Zbornik radova 4. Srpskog kongresa geografa (Knjiga 2), 191-197. Beograd: Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.
 5. Poledica, B., Dabović, T., Djordjević, D., (2019). SCENARIOS IN LOCAL LAND USE PLANNING IN SERBIA: POSSIBLE TOOL FOR IMPROVING ACCESS TO BASIC RESOURCES. Abstract Book of 32nd Annual AESOP Congress PLANNING FOR TRANSITION, Venice, Italy, July 9-13, p. 470.
 6. Dabović, T., Djordjević, D., Poledica, B. (2018). BRIDGING THE GAP BETWEEN SAYING AND MAKING SPACES OF HOPE: THE CASE OF SERBIA. Abstract Book of 31st Annual AESOP Congress MAKING SPACE FOR HOPE, Gothenburg, Sweden, July 10-14, p. 253.
 7. Dabović, T., Đorđević, D., Poledica, B. (2017, 11-14 July). TEACHING PLANNING THEORY AS A SPACE FOR DIALOGUE … BETWEEN PLANNERS. In Marques da Costa et al. (Eds.). (2017). SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY: Fostering the European Dimension of Planning. 30th Annual AESOP Congress, Lisbon, Portugal.
 8. Poledica, B., Dabović, T., Đorđević, D. (2019). Metod scenarija u planiranju i upravljanju prirodnim dobrima. U Filipović, D., Šećerov, V., Lukić, B., Radosavljević, Z., Marić, M. (eds.) (2019). PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠITA ŽIVOTNE SREDINE (Zbornik radova), 219-225. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-074-6 (APPS)
 9. Poledica, B., Dabović, T., Đorđević, D. (2018). Uloga teritorijalnog kapitala u prostornom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji. U Filipović, D. i dr. (Eds.) Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, 295-303. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.
 10. Đorđević, D., Dabović, T., Poledica, B. (2016). Uloga planera u lokalnoj upravi u novim okolnostima: profesionalizam nasuprot moći. U Filipović, D., Šećerov, V., Radosavljević, Z. (Eds.) Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, 209-214. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.

Angažovanje u nastavi

Osnove prostornog planiranja
Osnove prostornog planiranja
Istorija prostornog planiranja
Proces izrade prostornog plana

Nagrade i priznanja

 1. 2014. godine - Nagrada za najbolji završni rad na studijskoj grupi prostorno planiranje
 2. 2015. godina - Nagrada za najbolji master rad na studijskoj grupi prostorno planiranje

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Član Srpskog geografskog društva
 • Član Asocijacije prostornih planera Srbije
 • Član AESOP Young Academics Network (Mreža mladih akademaca Asocijacije evropskih škola planiranja)