dr Branka Tošić

Datum i mesto rođenja: 12.11.1961.  Loznica

Branka Tošić je osnovnu školu završila u Loznici, a gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je 1985. godine na Smeru za prostorno planiranje, Odseka za geografiju i prostorno planiranje PMF-a Univerziteta u Beogradu sa temom rada: Mreža naselja u opštini Kučevo – struktura, opremljenost, organizacija, razvoj. Postdiplomske studije završila je odbranom magistarskog rada 1994. godine, sa temom: Mreža naselja Podrinjsko-kolubarskog regiona – struktura i razvoj u posleratnom periodu. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Prostorno-ekonomska struktura gradova na primeru Valjeva, Šapca i Loznice  odbranila je 2000. godine.
Od marta 1988. do oktobra 2006. godine Branka Tošić je bila zaposlena u Odeljenju za regionalnu geografiju Geografskog instituta «Jovan Cvijić» SANU u Beogradu. Od oktobra 2006. godine je nastavnik na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Smeru za prostorno planiranje, u zvanju vanrednog profesora, a od februara 2012. godine u zvanju redovnog profesora.
Naučno-istraživački rad dr Branke Tošić pretežno se zasniva na teorijsko-metodološkim istraživanjima vezanim za urbanu geografiju i geografiju naselja, kao i na drugim primenjenim istraživanjima vezanim za oblasti prostornog planiranja.

Izbori u naučna i nastavna zvanja:

  • Istraživač u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, 1988.
  • Istraživač-saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, 1994.
  • Naučni saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, 2001.
  • Viši naučni saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, 2005.
  • Vanredni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006.
  • Redovni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012.

Radovi

Veljković A., Jovanović R., Tošić B. (1995): Gradovi Srbije - centri razvoja u mreži naselja, Posebna izdanja Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU, knj. 44, Beograd (str. 1-210).

Tošić B. (1996): Naselja Podrinjsko-kolubarskog regiona, Zadužbina Andrejević, knj. 8, Beograd (str.1-121).

Tošić B., Matijević D., Lukić V. (2004): Dunavsko-moravski koridor – naselja, Geografski institut Jovan Cvijić SANU, Posebna izdanja, knj.62, Beograd (str. 1-107).

Todorović M., Tošić B., Stojanović B. (2004): Srbija - evroregioni i evropske integracije Geografski institut Jovan Cvijić SANU, Posebna izdanja, knj.63, Beograd (str. 1-158).

Tošić B. (2011): Osnove ruralnog planiranja – udžbenik, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu (str.1-157).

Tošić B. (2009): System of Centers, the City of Belgrade and Territorial Organization of Serbia. DELA 31, Department of Geography, University of Ljubljana (r. 55-78).

Tošić B., Živanović Z. (2010): Spatial-functional transformation of the metropolitan area of Belgrade. Challenges of Spatial development of Ljubljana and Belgrade. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. GeograFF 8. Ljubljana (p. 229-238).

Lukić V., Tošić B. (2011): Daily Commuting – Similarities and Differences Between Serbia and Slovenia. Acta Geographica Slovenica, Vol. 51-2 (p 319-342).

Trkulja S., Tošić B., Živanović Z. (2012): Serbian Spatial Planning among Styles of Spatial Planning in Europe. European Planning Studies. Vol. 20, Issue 10, (p 1729-1746).

Živanović Z., Tošić B., Krevs M. (2015): Multiple – Criteria Analysis as a Method for Defining Medium-Sized Cities: The Example of Central Serbia. Geodetski Vestnik, Vol. 59, No. 1 (p. 102-115)

Angažovanje u nastavi

Ruralno planiranje
Regionalno planiranje
Evropsko prostorno planiranje
Stanovništvo u prostornom planiranju
Strateško prostorno planiranje
Instrumenti planiranja regionalnog razvoja

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

1. Inženjerska komora Srbije – vlasnik licence za odgovornog planera,
2. Asocijacija prostornih planera Srbije,
3. Srpsko geografsko društvo