• Kontakt telefon: +381604615017
 • E-mail adresa: branko.protic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Branko Protić

Datum i mesto rođenja: 27. 02 1989., Kikinda

Branko Protić, rođen je 27.02.1989. godine u Kikindi gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne akademske studije, upisane školske 2008/09. godine na Geografskom fakultetu na studijskom programu Prostorno planiranje završio je 2012. godine odbranom završnog rada pod nazivom Gradski saobraćaj i prostorni razvoj Bangkoka (komparativna analiza Bangkoka i Beograda). Master akademske studije prostornog planiranja, završio je 2013. godine odbranivši rad pod nazivom Programirano vodosnabdevanje opštine Kikinda čime je stekao zvanje master prostorni planer. Bio je stipendista Fonda za mlade talente Dositeja, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a od 2014. do 2017. godine, kao stipendista doktorant Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bio je angažovan na projektu Geografskog fakulteta pod nazivom Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije (Ev. br. projekta OI 176017) i kao saradnik na Katedri za Prostorno planiranje. Godine 2017. dodeljena mu je Godišnja nagrada Asocijacije prostornih planera Srbije za afirmasanje i unapređenje struke i izabran je za člana Upravnog odbora APPS. Od aprila 2017. godine zaposlen je na Geografskom fakultetu, a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje izabran je 2019. godine.

Od 2017. godine vrši funkciju tehničkog urednika časopisa Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i časopisa Demografija. Do sada je učestvovao na više konferencija i naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Osim naučno-istraživačkih projekata učestvovao je i u izradi projekata i studija iz oblasti prostornog planiranja i zaštite životne sredine (nekoliko Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na živ. sredinu; Plan upravljanja posetiocima Nacionalnog parka Đerdap; Prostorni plan područja posebne namene Predela izuzetnih odlika “Vlasina“; Elaborat zaštite životne sredine koridora planirane dve linije metroa u Beogradu i dr.).


Radovi

 • Pecelj, M. M., Lukić, M. Z., Filipović, D. J., Protić, B. M., and Bogdanović, U. M.: Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 20, 2021–2036, https://doi.org/10.5194/nhess-20-2021-2020, 2020.
 • Protić B., Šećerov V., Lukić B., Jeftić M. (2019). Towards Resilient Cities in Serbia. In: Leal Filho W., Trbic G., Filipovic D. (eds) Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-03383-5_1
 • Gajić, A., Krunić, N., Protić, B. (2018). Towards a new methodological framework for the delimitation of rural and urban areas: a case study of Serbia, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118:2, pp. 160-172, DOI: 10.1080/00167223.2018.1503551
 • Đukičin Vučković, S., Đorđević, J., Milanković Jovanov, J., Ivanović Bibić, Lj., Protić, B., Đorđević, T., Ivkov M. (2017). The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: a case study from the Republic of Serbia, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118:1, pp. 101-113, DOI: 10.1080/00167223.2017.1419369
 • Lukić, M., Pecelj, M., Protić, B., Filipović, D. (2019). An evaluation of summer discomfort in Niš (Serbia) using Humidex, Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", 69(2), pp. 109–122, DOI: 10.2298/IJGI1902109L
 • Lukić, Đ., Lukić, B., Protić, B. (2018). Uloga komunikacionih servisa u prostornom razvoju jedinice lokalne samouprave. Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja - Zbornik radova (str. 123-128). Trebinje: Asocijacija prostornih planera, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Grad Trebinje.
 • Šećerov, V., Filipović, D., Protić, B. (2018). Spatial Planning as an Instrument for Tourism Development in Protected Natural Areas - Example of Special Nature Reserve Uvac, Serbia. CONFERENCE PROCEEDINGS of the 2nd International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2018 – Graz, Austria, November 8, 2018 (pp. 154-160). Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Serbia. DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2018.154
 • Protić, B., Lukić, M., Filipović, D., Lukić., B. (2017). Legal and planning framework for nature protection – comparative analysis of Austria and the Republic of Serbia. Proceedings of the XXV International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST'17, Vrnjačka Banja, Serbia, June 12-15, 2017 (pp. 485-493). Vrnjacka Banja: University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, Srbija.
 • Blagojević, V., Lukić, B., Đorđević, A., Protić, B. (2017). Infrastruktura u funkciji razvoja turizma planine Jahorina. POSEBNA IZDANJA GEOGRAFSKOG DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - ZBORNIK RADOVA ČETVRTOG KONGRESA GEOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE god. 4/br. 4 (str. 938-950). Sarajevo: Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
 • Protić, B. (2015). Urbana područja u svetlu klimatskih promena. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine - Zbornik radova mladih istraživača (str. 119-125). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet.

Angažovanje u nastavi

Osnove infrastrukture
Osnovne metode i tehnike prostornog planiranja
Strateško urbanističko planiranje
Urbanistička regulacija naselja
Planiranje razvoja infrastrukture
Planiranje na lokalnom nivou
Opšta i turistička infrastruktura
Turizam i prostorno planiranje
Turizam i prostorno planiranje

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

- Asocijacija prostornih planera Srbije
- Srpsko geografsko društvo