• Kontakt telefon: +381112637421
 • E-mail adresa: dobrica.jovicic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Dobrica Jovičić

 Datum i mesto rođenja: 29.10.1961., Beograd

Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke, 13. maja 1985. godine, sa prosečnom ocenom 9,47. Magistrirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 4. oktobra 1996. godine odbranom teze: EKOLOŠKI ASPEKTI TURISTIČKE VALORIZACIJE NACIONALNIH PARKOVA. Doktorirao 11. juna 1999. godine odbranom disertacije: TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Izabran za vanrednog profesora na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15. aprila 2008. godine (naučna oblast: Turizmologija). Za redovnog profesora je izabran 15. maja 2013. godine.

Radovi

 1. Jovicic, D.  (2019): From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination, Current Issues in Tourism, 22 (3): 276-282. doi: 10.1080/13683500.2017.1313203.
 2. Jovicic, D.  (2016): Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism, Current Issues in Tourism, 19 (6): 605-612. doi: 10.1080/13683500.2014.932759
 3. Jovicic, D. (2016): Key issues in the conceptualization of tourism destinations, Tourism Geographies, 18 (4): 445-457. doi: 10.1080/14616688.2016.1183144
 4. Dragin, A., Jovicic, D., Boskovic, D. (2010): Economic Impact of Cruise Tourism along the Pan-European Corridor VII, Ekonomska istrazivanja-Economic Research, Vol. 23, No. 4, ISSN: 1331-677X, UDK 338.48: 656.62 > (491.12), pp. 127-141
 5. Jovičić, D. (2011): Socio-cultural Impacts of Contemporary Tourism, Collegium Antropologicum, Vol 35, No. 2, ISSN: 0350-6134, UDK 572, pp. 599-605. Impact factor: 0.614 u 2011. g.
 6. Jovičić, D. (2012): The Influence of Environment and Energy Macro Surroundings on the Development of Tourism in the 21st Century, Collegium Antropologicum, Vol 36, No. 2, UDC 572, ISSN: 0350-6134, pp. 697-704.
 7. Jovicic, D. (2014). Key issues in the implementation of sustainable tourism. Current Issues in Tourism, 17 (4): 297-302. doi:10.1080/13683500.2013.797386
 8. Dragićević, V., Jovičić, D., Blešić, I., Stankov, U., Bosković, D. (2012): Business Tourism Destination Competitiveness: a case study of Vojvodina province (Serbia), Ekonomska istrazivanja-Economic Research, Vol. 25, No. 2, ISSN: 1331-677X, UDK 338, pp. 311-332

Angažovanje u nastavi

Uvod u turizmologiju
Turizam i zaštita životne sredine
Turistička politika
Međunarodna privreda i turizam
Principi i metode turizmoloških istraživanja
Menadžment turističkih destinacija

Nagrade i priznanja

Dobitnik Zahvalnice Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a iz Novog Sada, za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju Departmana (2012 g.)

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je uredničkih odbora sledećih naučnih časopisa:

 • UTMS Journal of Economics (ISSN: 1857-6974) koji izdaje University of Tourism and Management, Skopje.
 • Turizam (ISSN: 1450-6661) koji izdaje Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Član je Srpskog geografskog društva.