dr Edvard Jakopin
 • Kontakt telefon: (+381 11) 2637-421
 • E-mail adresa: ejakopin@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Edvard Jakopin

Datum i mesto rođenja: 21.09.1955. Zvečan.

Akademska zvanja: osnovne, magistarske i doktorske studije stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Profesionalna karijera: Republički zavod za razvoj (1983-2011, u periodu 2001-2011 nalazio se na položaju direktora), Ministarstvo finansija (2011-2012, pomoćnik ministra za nacionalni razvoj), Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu (2012-2014, pomoćnik ministra za strateške analize i istraživanje), Ministarstvo privrede (2014-2016, pomoćnik ministra za regionalni razvoj i strateške analize privrede).

Stručno usavršavanje: Program kratkoročnog prognoziranja ekonomskog razvoja u IFO Institute (Munich), Bureau for Statistics, Council of Economic Experts (Wiesbaden), Federal Bank (Frankfurt), Ministry of Economics and the Ministry of Finance (Berlin) 2004; Program modeliranja makroekonomskog razvoja u OEF (Oxford Economic Forecasting Institute) 2004; Program ekonometrijskog modeliranja u ISAE Institute (Italija) 2007; kurs tehnike progniziranja razvoja u OECD (Francuska) 2008, međunarodni kurs za instruktora preduzetništva 2002 (PCMG Slovenija).

Pedagoški rad: Na doktorskim studijama Univerziteta Metropolitan-Fakultet za Menadžment bio je angažovan (2017-2018) na predmetima: Strateško planiranje i strateški menadžment, Modeli planiranja strategije, Politika i strategija razvoja. Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu (2012-2014), bio je angažovan na predmetima: Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje, Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje i Nacionalna ekonomija. Kao gostujući predavač po pozivu držao je predavanja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, Ekonomskom fakultetu u Nišu, Ekonomskom fakultetu Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Fakultetu za finansije, ekonomiju i administraciju, Mašinskom fakultetu, Beogradskoj bankarskoj akademiji, i dr., na predmetima „Nacionalna ekonomija, Ekonomija javnog sektora, Teorija i planiranje privrednog razvoja, Ekonomija tranzicije. U inostranstvu je gostovao kao predavač po pozivu na: Institute Treviso Tecnologia, Crans Montana Forum, 12th EADI General Conference, UNDP, i dr. U periodu (2008-2015), dok je rukovodio analitičkim jedinicama u republičkim organima, organizovao je i držao stručnu praksu najboljim studentima Ekonomskog fakulteta iz Beograda iz oblasti makroekonomije, mikroekonomije i regionalne ekonomike.

Naučno-istraživački doprinos: Autor je 113 naučnih radova iz oblasti makroekonomije, regionalnog razvoja, planiranja privrednog razvoja, strateškog planiranja, strukturnih promena i konkurentnosti. Rukovodio je projektnim timovima u više nacionalnih istraživačkih projekata i studija: Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012, Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012, Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije 2011-2020, Strategija i program razvoja AP Vojvodina (2003-2007, 2014-2020), Program razvoja Podrinja 2016-2020 (strateški projekat vlada Republike Srbije i Republike Srpske), 33 Programa razvoja nerazvijenih opština Srbije (1996-2003), 6 državnih pilot projekta (2003) iz oblasti turizma, i dr. Kao član nacionalnih ekspertskih timova bio je angažovan na izradi: Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2020, Strategija prostornog razvoja Srbije (2009), Regionalni prostorni plan AP Vojvodina (2011), Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. (2011), Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji (2006), Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja Juga Srbije (2006), Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020 (2010), Strategija za smanjenje siromaštva (2003), Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. (2002), Strategija razvoja Beograda - strateški ciljevi, prioriteti i mere održivog razvoja do 2021 (2015), i dr. Član je programskih i organizacionih odbora većeg broja naučnih konferencija i skupova iz oblasti regionalnog i privrednog razvoja.

Radovi

 • Jakopin E. (2018) Regionalna tranzicija Srbije, monografija, Zadužbina Andrejević, Biblioteka Educatio.
 • Jakopin, E. (2018) „Privredni rast i institucionalna tranzicija Republike Srbije“, Horizonti 20(2): 95-108.
 • Jakopin E, Tontić S. (2017) „Metodi ubrzanja regionalnog privrednog rasta“ u Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JIE (22), str. 3-18.
 • Jakopin E, Bajec J, Paunović B. (2016) „Regional resilience: structural analasys, entrepreneurship and specialisation“, Ekonomika preduzeća, 64(1-2): 93-109.
 • Jakopin E. (2015) „Regional drivers of economic growth“, Ekonomika preduzeća, 63(1-2): 99-113.
 • Jakopin E. (2014) „Regional inequalities and transition: the case of Serbia“. Ekonomika preduzeća, 62(1-2): 117-133.
 • Jakopin E, Knežević M. (2014) „Strukturne reforme u kontekstu regionalnih i socijalnih nejednakosti u Srbiji“, u Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JIE (19): 3-18.
 • Jakopin E. (2010) Regionalni aspekti novog modela rasta i razvoja, u Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, USAID, SEGA.
 • Jakopin E, Devetaković S. (2009) „Regionalizacija u Srbiji“, u Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza, NDES, AEN, EF u Beogradu, str. 83-103.
 • Jakopin E, Perišić A. (2009) Regionalni razvoj Srbije, u Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.

Angažovanje u nastavi

Prostorno planiranje i ekonomski razvoj
Ekonomika životne sredine
Ekonomika turizma
Urbana ekonomija
Ekonomski metodi evaluacije životne sredine
Regionalni razvoj i turizam
Regionalni razvoj i saobraćaj

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije (od 2006), član Naučnog društva ekonomista (od 2008), član Izvršnog odbora Međunarodne asocijacije razvojnih institucija i istraživača (EADI - European Association of Development Research and Training Institutes) u tri mandata (2004-2014). Član je brojnih stručnih radnih grupa Vlade Republike Srbije (za brži rast BDP, za održivi razvoj i implementaciju Agende UN 2030 u Srbiji, za suzbijanje sivu ekonomiju, itd), bio je član Koordinacionog tela za pripremu, koordinaciju i praćenje izrade Strategije prostornog i urbanog razvoja Srbije (2009), i dr.