• Kontakt telefon: +381602244653
  • E-mail adresa: filipkrstic88@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Filip Krstić

Datum i mesto rođenja: 03.07.1988. Beograd

 Završio je Šestu beogradsku gimnaziju. Osnovne akademske studije Geografije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je školske 2007/2008. godine. Diplomirao je 2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,71, odbranom završnog rada pod naslovom „Savremene geografske promene na teritoriji regije Toplice“. Master studije upisao je 2012. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Geografija, koje je završio sa prosečnom ocenom 10,00. Master rad na temu „Regija Jablanica – geografske promene“, pod mentorstvom prof. dr Mile Pavlović, odbranio je 8.10.2013. sa ocenom 10, čime je stekao zvanje master geograf. Doktorske akademske studije upisao je školske 2013/2014. godine.

Od oktobra 2012. godine angažovan je kao saradnik u nastavi na Katedri za regionalnu geografiju. U oktobru 2017. godine izabran je za asistenta za užu naučnu oblast Regionalna geografija.

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

- Razvojni programi revitalizacije sela Srbije (br. 176008).

Radovi

  1. Krstić F., Golić R. i Joksimović M. (2014). Faktori privredne revitalizacije regije Toplice. U: Grčić M., Filipović D. i Dragićević S. (ur.): Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive – zbornik radova (str. 221-227). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-015-9.
  2. Golić, R., Joksimović, M. i Krstić, F. (2015). Ciljevi, uslovi i smernice razvoja ruralnog prostora Centralne Srbije. U: Pavlović, M, Šabić, D. i Vujadinović, S. (ur): Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije (str. 51–70). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. ISBN: 978-86-6283-030-2.
  3. Krstić, F. (2016). Proučavanje Moravsko-vardarske udoline u delima Borivoja Ž. Milojevića. U: Šabić, D. (ur.): Borivoje Ž. Milojević – život i delo, tematski zbornik radova (str. 447–459). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Srpsko geografsko društvo; Opština Krupanj. ISBN: 978-86-6283-042-5.
  4. Paunović, S. i Krstić, F. (2015). Primena GIS-A u analizi prostornog razmeštaja divljih deponija u velikim gradovima – primer Grada Beograda. Glasnik Srpskog geografskog društva, 94 (3): 41–54. ISSN 0350-3593 doi: 10.2298/GSGD140815006P.
  5. Pavlović, M. i Krstić, F. (2014). Savremene demografske promene na teritoriji regije Toplice. Demografija, 10: 169–183. ISSN 1820-4244.
  6. Pavlović, M. i Krstić, F. (2017). Savremena prostorno-funkcionalna organizacija mreže naselja u regiji Jablanica. U: Filipović, D., Šećerov, V. i Radosavljević, Z. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, (str. 385–392). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije; Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-051-7

Angažovanje u nastavi

Geografija Srbije I
Geografija Srbije II
Geografske regije Srbije 1
Geografske regije Srbije 2
Geografske regije Srbije
Geografija Srbije
Priroda Srbije

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo