msr Ivan Samardžić
 • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
 • E-mail adresa: isamardzic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00, utorak 12:00-15:00, Vojvođanska 1

msr Ivan Samardžić

Rođen 18.2.1985. godine u Beogradu, završio Osmu beogradsku gimnaziju. Osnovne i master studije na smeru Geoprostorne osnove životne sredine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića, završio 2009. odnosno 2010. godine i stekao zvanje Diplomirani geograf zaštite životne sredine sa temom „Konflikti i zaštita područja Parka prirode i turističke regije Stara planina“ i zvanje Diplomirani geograf – master za oblast životne sredine sa temom „Procena uticaja skijališta turističkog centra „Babin zub“ na životnu sredinu“. Doktorant Geografskog fakulteta, tema doktorske disertacije – Komunalno-higijenski problemi javnih površina i mere zaštite životne sredine na teritoriji gradskog naselja Beograd, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića. Istraživač saradnik na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju nastave (vežbe, praktični i terenski rad iz predmeta iz uže naučne oblasti), zatim učestvuje u realizaciji aktivnosti u istraživačkoj stanici Geografskog fakulteta u Blaževu, učestvovao u akreditaciji i reakreditaciji Geografskog fakulteta, član redakcija časopisa Ekogea, učestvovao 56 puta kao drugi član komisije prilikom odbrana diplomskih i završnih radova studenata osnovnih studija.

PROJEKTI:

- Razvojni programi revitalizacije sela Srbije, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, br. projekta 176008.
- Monitoring pregovora sa EU u poglavlju 27, odeljak o upravljanju otpadom u izveštaju o stanju pregovora sa EU u Poglavlju 27, Fondacija Hajnrih Bel regionalna kancelarija, Beograd 2015.
- Radionica Doprinos lokalnih samouprava pristupnim pregovorima Srbije sa EU, Fondacija Centar za demokratiju, 5-7.11.2015. godine, Borsko jezero.
- Prostorno-urbanistički plan opštine Nikšić, Republički zavod za urbanizam i projektovanje Podgorica.
- Strateški plan razvoja GO Čukarica za period 2013-2020. godine, član tima Radne grupe 3 u oblasti unapređenja životne sredine, Centar za javnu i lokalnu upravu – PALGO, Beograd 2013.
- U toku 2010/11. i 2011/12. godine član komisije finalnog takmičenja Mladih talenata Srbije pri Centru za talente iz oblasti Životne sredine, a u toku 2012/13. i 2014/15. godine mentor za izradu istraživačkih radova iz oblasti Životne sredine u kategoriji osnovih i srednjih škola u Beogradu.
- Član komisije na državnom prvenstvu srednjoškolskih istraživačkih radova (2013/14.) u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Regionalnog centra za talente Beograd II.
- Reciklaža – stanje i perspektive u Srbiji, projekat Kancelarije za mlade GO Zvezdara, Beograd 2014.
- Zaštita životne sredine, projekat Development Academy, Beograd 2013.
- Radionice za decu osnovnih škola sa teritorije opštine Surčin, Projekat u okviru „Proslave međunarodnog dana reke Save 2013“, Javno preduzeće za turizam opštine Surčin.

Takođe, učestvovao je na više naučnih skupova, manifestacija, ekoloških kampova i festivala gde je, između ostalih, održao predavanja:

- Stanje životne sredine, ugrožavanje i mere zaštite na prostoru Velikog ratnog ostrva, Manifestacija „Veliko ratno ostrvo – dragulj Beograda“, Svečana sala Rektorata, 25. mart 2016. godine, Savez studenata Biološkog fakulteta, Studijska grupa Geoprostorne osnove životne sredine, Studentski parlament Geografskog fakulteta i Studentski parlament Biološkog fakulteta, Beograd.
- Lokalna samouprava i zaštita životne sredine, predavanje u okviru radionice „Doprinos lokalnih samouprava pristupnim pregovorima Srbije sa EU“, Fondacija Centar za demokratiju, 5-7.11.2015. godine, Borsko jezero.
- UNESCO lista u Srbiji, Jesenji kamp o na temu Zaštita prirode Srbije, JKP „Zelenilo-Beograd“, 12-15. oktobar 2015. godine, Veliko ratno ostrvo, Beograd.
- Komunalno-higijenski problemi javnih površina i mere zaštite životne sredine na teritoriji gradskog naselja Beograd, Studentski eko-kamp „Kosmaj 2015“ na temu Upoznaj i sačuvaj životnu sredinu Beograda, JKP „Zelenilo-Beograd“, Beogradska eko asocijacija, 28-31.7.2015., Kosmaj.
- Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene, međunarodna konferencija, plenarno predavanje, Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Beograda 22-24. april 2015, Beograd.
- Reciklaža – stanje i perspektive u Srbiji, projekat „Zaštita životne sredine“, Kancelarija za mlade gradske opštine Zvezdara, 2014., Beograd.
- Zaštita životne sredine, projekat Development Academy, 2013., Beograd.
- Mere i aktivnosti za prevenciju i ublažavanje rizika i pretnji na zaštićenim područijima – primer Velikog ratnog ostrva, Jesenji kamp na temu “Mere i aktivnosti za prevenciju i ublažavanje rizika i pretnji na zaštićenim područijima“, JKP „Zelenilo-Beograd“, 15-18. oktobar 2012., Veliko ratno ostrvo, Beograd.
- Zaštita beogradskog vodoizvorišta i sistem reni bunara, Jesenji kamp „Održivo korišćenje i upravljanje prirodnim resursima“, JKP „Zelenilo-Beograd“, 10-13.oktobar 2011., Veliko ratno ostrvo, Beograd.
- Zaštita područja Parka prirode i turističke regije stara planina i uticaj izgradnje ski-staza na životnu sredinu, Geoekološka škola Morakovo, 20-25. oktobar 2010., Morakovo, Crna Gora.

Radovi

 1. Filipović D., Samardžić I., Luković J. (2016): Analiza i ocena sagledavanja klimatskih promena u strateškim planskim dokumentima, ECOLOGICA, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine „ECOLOGICA“, Beograd, Vol. 23, No 81, UDC:502.34:551.583.13, str.35-39.
 2. Mihajlović B., Mihajlović Lj., Samardžić I. (2015): Zemljište, šume i šumski ekosistemi, Naučna monografija, Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.105-131.
 3. Samardžić I. (2015): Komunalno-higijenski problemi i mere zaštite životne sredine na prostoru spomenika prirode „Zvezdarska šuma“, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCV-br. 4, Beograd, str.159-172.
 4. Samardžić I. (2014): Ograničenja razvoja planskih i alternativnih oblika turizma na prostoru Parka prirode i turističke regije „Stara planina“, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCIV-br. 2, Beograd, str.15-30.
 5. Samardžić I., Kopčić K. (2014): Community Hygiene Problems and Protection Measures in the Area of Ada Huja (Belgrade, Serbia), Geographical Research and Cross-Border Cooperation Within the Lower Basin of the Daunube: abstract book, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Srebrno jezero (Veliko Gradište) - Serbia, 18-21. September 2014, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp.101.
 6. Novković I. Samardžić I. (2012): Zemljišni informacioni sistem opštine Gornji Milanovac u funkciji popisnog katastra zagađivača, Međunarodni naučni skup - Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Zbornik radova, Kopaonik 8-10. decembar 2011., Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.223-231.
 7. Milinčić M., Milanović M., Mihajlović B., Đorđević T., Samardžić I. (2012): Josif Pančić i Župa druge polovine XIX veka, Tematski zbornik - Nematerijalno kulturno nasleđe i lokalna sredina - rezultati savremenih multidisciplinarnih istraživanja Aleksandrovačke župe i okolnih oblasti, Zavičajni muzej Župe - Aleksandrovac, Aleksandrovac, str.205-219.
 8. Milanović M., Samardžić I., Milinčić M., Momčilović P. (2011): Uloga gradskog zelenila u stvaranju kvalitetnih higijenskih uslova na području grada Beograda, Treći kongres srpskih geografa, Zbornik radova, Banja Luka, Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, str.851-858.

Angažovanje u nastavi

Ekomenadžment
Komunalna higijena
Antropoekologija
Rizici i modelovanje u životnoj sredini
Životna sredina gradova
Zaštita i uređenje predela
Urbana ekologija
Ekološki potencijali i rizici u prostornom planiranju