dr Ivan Samardžić
 • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
 • E-mail adresa: isamardzic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Ivan Samardžić

Ivan Samardžić je rođen 18.2.1985. godine u Beogradu, gde je završio Osmu beogradsku gimnaziju. Osnovne i master studije na smeru Geoprostorne osnove životne sredine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića, završio je 2009. odnosno 2010. godine i stekao zvanje Diplomirani geograf zaštite životne sredine sa temom „Konflikti i zaštita područja Parka prirode i turističke regije Stara planina“ i zvanje Diplomirani geograf – master za oblast životne sredine sa temom „Procena uticaja skijališta turističkog centra „Babin zub“ na životnu sredinu“. Doktorirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu čime je stekao zvanje Doktor Geonauka (uža naučna oblast Geoprostorne osnove životne sredine, studijski program Geonauke) na temu „Komunalno-higijenski problemi javnih površina i mere zaštite životne sredine na teritoriji gradskog naselja Beograd“, pod mentorstvom prof. dr Dejana Filipovića. Asistent je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i istraživač na projektu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Razvojni programi revitalizacije sela Srbije. Učestvuje u izvođenju nastave (vežbe, praktični i terenski rad iz predmeta iz uže naučne oblasti) i u realizaciji aktivnosti u istraživačkoj stanici Geografskog fakulteta u Blaževu. Učestvovao je u akreditaciji i reakreditaciji Geografskog fakulteta, član je redakcije časopisa Ekogea, učestvovao je 99 puta kao drugi član komisije prilikom odbrana diplomskih i završnih radova studenata osnovnih studija. Objavio je 31 autorski i koautorski naučno-istraživački rad i učestvovao je na više naučno-stručnih konferencija. Učestvovao je na više ekoloških kampova, festivala i manifestacija gde je održao ukupno 12 predavanja.

PROJEKTI:

- Stratgija razvoja grada Beograda, strateški ciljevi, prioriteti i mere održivog razvoja do 2021, član tima radne grupe 6 za strateški cilj – održiv, otporan i obnovljiv grad (zaštita i unapređenje životne sredine), Gradska uprava Grada Beograda, Centar za javnu i lokalnu samoupravu – PALGO, Beograd 2017.
- Razvojni programi revitalizacije sela Srbije
, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, br. projekta 176008.
- Unapređenje zaštite IBA Labudovo okno, Radionica Turizam i ekoturizam Labudovog okna, Srebrno jezero, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, BirdLife International.
- Zimska škola Energenti budućnosti, Regionalni centar za talente Beograd 2, Beograd 2016.
- Monitoring pregovora sa EU u poglavlju 27, odeljak o upravljanju otpadom u izveštaju o stanju pregovora sa EU u Poglavlju 27, Fondacija Hajnrih Bel regionalna kancelarija, Beograd 2015.
- Radionica Doprinos lokalnih samouprava pristupnim pregovorima Srbije sa EU, Fondacija Centar za demokratiju, 5-7.11.2015. godine, Borsko jezero.
- Prostorno-urbanistički plan opštine Nikšić, Republički zavod za urbanizam i projektovanje Podgorica.
- Strateški plan razvoja GO Čukarica za period 2013-2020. godine, član tima Radne grupe 3 u oblasti unapređenja životne sredine, Centar za javnu i lokalnu upravu – PALGO, Beograd 2013.
- U toku 2010/11. i 2011/12. godine član komisije finalnog takmičenja Mladih talenata Srbije pri Centru za talente iz oblasti Životne sredine, a u toku 2012/13. i 2014/15. godine mentor za izradu istraživačkih radova iz oblasti Životne sredine u kategoriji osnovih i srednjih škola u Beogradu.
- Član komisije na državnom prvenstvu srednjoškolskih istraživačkih radova (2013/14.) u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Regionalnog centra za talente Beograd II.
- Reciklaža – stanje i perspektive u Srbiji, projekat Kancelarije za mlade GO Zvezdara, Beograd 2014.
- Zaštita životne sredine, projekat Development Academy, Beograd 2013.
- Radionice za decu osnovnih škola sa teritorije opštine Surčin, Projekat u okviru „Proslave međunarodnog dana reke Save 2013“, Javno preduzeće za turizam opštine Surčin.

Radovi

 1. Filipovic D., Samardzic I., Kopcic K. (2017): Environmental problems and land use od the three Islands̓ sites in Belgrade (Serbia), Fresenius Environmental Bulletin,Volume 26, No. 1a/2017, pages 898-905, Germany. ISSN 1018-4619
 2. Milanović M.M, Perović S.V.,Tomić D.M., Lukić T., Nenadović S.S., Radovanović M.M., Ninković M.M., Samardžić I., Miljković Đ. (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection, International scientipic Journal Geographica Pannonica, University of Novi Sad – Faculty of science – department of Geography, Tourism and Hotel management, Serbia, Vol. 20. Issue 2 (2016), p. 70-78. ISSN 0354-8724 (hard copy); ISSN 1820-7138 (online).
 3. Filipović D., Samardžić I. (2016): Tehnogeni izvori zagađenja – Ekološki problemi braunfild lokacija na teritoriji opštine Zvezdara (Beograd), ECOLOGICA, Naučno-stručno Društvo za zaštitu životne sredine „ECOLOGICA“, Beograd, Vol. 23, No 84, UDC:504.75.075 (497.11-20), str.804-808. ISSN 0354-3285.
 4. Mihajlović B., Mihajlović Lj., Samardžić I. (2015): Zemljište, šume i šumski ekosistemi, Naučna monografija, Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.105-131.
 5. Samardžić I. (2015): Komunalno-higijenski problemi i mere zaštite životne sredine na prostoru spomenika prirode „Zvezdarska šuma“, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCV-br. 4, Beograd, str.159-172.
 6. Samardžić I. (2014): Ograničenja razvoja planskih i alternativnih oblika turizma na prostoru Parka prirode i turističke regije „Stara planina“, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCIV-br. 2, Beograd, str.15-30.
 7. Samardžić I., Kopčić K. (2014): Community Hygiene Problems and Protection Measures in the Area of Ada Huja (Belgrade, Serbia), Geographical Research and Cross-Border Cooperation Within the Lower Basin of the Daunube: abstract book, The third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, Srebrno jezero (Veliko Gradište) - Serbia, 18-21. September 2014, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Geography, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp.101.
 8. Novković I. Samardžić I. (2012): Zemljišni informacioni sistem opštine Gornji Milanovac u funkciji popisnog katastra zagađivača, Međunarodni naučni skup - Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Zbornik radova, Kopaonik 8-10. decembar 2011, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Beograd, str.223-231.
 9. Milanović M., Samardžić I., Milinčić M., Momčilović P. (2011): Uloga gradskog zelenila u stvaranju kvalitetnih higijenskih uslova na području grada Beograda, Treći kongres srpskih geografa, Zbornik radova, Banja Luka, Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, str.851-858.

Angažovanje u nastavi

Ekomenadžment
Komunalna higijena
Antropoekologija
Rizici i modelovanje u životnoj sredini
Zaštita i uređenje predela
Urbana ekologija
Ekopolitika
Životna sredina 1
Životna sredina 2
Teorija i metodologija životne sredine